Mộ tròn đá

45,000,000

Ngày nay nhu cầu mua lăng mộ đá ngày càng cao, đặc biệt là đối với mộ tròn đá. Mộ đá tròn là mẫu mộ đá được người Việt xưa sử dụng thay vì mẫu hình chữ nhật như ngày nay. Mộ đá tròn được xây dựng bằng cách ghép các phiến đá, với kết cấu hình tròn đơn giản.