Đang thực hiện
Tư vấn xây mộMộ đá Granite NBS-MMD01Mẫu mộ đá không mái 30Mẫu mộ đá không mái 29Nhất mộ nhị trạch được hiểu như thế nào?
Mộ tròn đá là loại mộ đá hình tròn, một trong những loại mộ truyền thống của người Việt ta. Mộ tròn đá thường dành cho những ngôi mộ không thể xác định tên tuổi hay phương hướng đầu, cuối...

Theo phong thủy thì đây là dạng mộ hấp thu được nhiều nguyên khí hơn là các mộ khác. Mộ có cấu trúc gồm 3-5 lớp đá xếp chồng lên nhau, lớp trên có thể giật cấp nhỏ hơn so với cấp dưới.

Phần bài vị của ngôi mộ tròn cũng có nhiều điểm đặc biệt. Có những mẫu mộ tròn đá phần bài vị nằm tại một cấp của ngôi mộ, có những mẫu làm bài vị riêng đặt trên cấp trên cùng, cũng có những mẫu không có bài vị do không xác định được tên tuổi và hướng.