Đang thực hiện
Tư vấn xây mộMộ đá Granite NBS-MMD01Mẫu mộ đá không mái 30Mẫu mộ đá không mái 29Nhất mộ nhị trạch được hiểu như thế nào?
Hiện nay xây lăng thờ đá là hạng mục không thể thiếu trong mỗi khu lăng mộ đá. Có thể thiếu cắp nghê đá, cuốn thư...nhưng không thể không có lăng thờ.

Trên thực tế  thay vì xây một ngôi mộ tổ và nhiều ngôi mộ nhỏ khác cho ông bà cha mẹ ở những địa điểm đẹp thì nhiều gia đình dòng họ đã chọn xây khu lăng mộ đá vừa tiết kiệm về chi phí xây dựng, tiết kiệm thời gian và tiền bạc trong quá trình chăm sóc mộ. 

lăng thờ đá đẹp
 
Lăng thờ đá trong khu lăng mộ đá có vai trò đặc biệt quan trọng, nó được nằm sau trong cùng của khu lăng mộ. Là nơi dùng để các vật cúng lễ, đồ thờ như bát hương, nhang đèn, hoa quả, nến đá …

Lăng thờ đá có nhiều kích thước khác nhau tùy theo diện tích đất làm lăng mộ nhưng các chiều cơ bản thường tuân theo số đỏ thước Lỗ Ban phong thủy.Các kích thước số đẹp thường thấy như 107cm, 117cm, 127cm, 133cm, 147cm, 155cm, 167cm … Các loại lăng thờ đá phổ biến ngày nay: lăng thờ cánh, không cánh, long đình sập, lăng hộp …

Xem thêm>> Mẫu lăng mộ đá đẹp tại Hà Nội
 
khu lăng mộ 0048
Mã :KLM-0048
khu lăng mộ 0048
Mã :KLM-0048
khu lăng mộ 0047
Mã :KLM-0047
khu lăng mộ 0046
Mã :KLM-0046
khu lăng mộ 0045
Mã :KLM-0045
khu lăng mộ 0044
Mã :KLM-0044
khu lăng mộ 0043
Mã :KLM-0043
khu lăng mộ 0042
Mã :KLM-0042
khu lăng mộ 0041
Mã :KLM-0041
khu lăng mộ 0040
Mã :KLM-0040
khu lăng mộ 0039
Mã :KLM-0039
khu lăng mộ 0038
Mã :KLM-0038
khu lăng mộ 0037
Mã :KLM-0037
khu lăng mộ 0036
Mã :KLM-0036
khu lăng mộ 0035
Mã :KLM-0035
khu lăng mộ 0034
Mã :KLM-0034
khu lăng mộ 0033
Mã :KLM-0033
khu lăng mộ 0032
Mã :KLM-0032
khu lăng mộ 0031
Mã :KLM-0031
khu lăng mộ 0030
Mã :KLM-0030
khu lăng mộ 0029
Mã :KLM-0029
khu lăng mộ 0028
Mã :KLM-0028
khu lăng mộ 0027
Mã :KLM-0027
khu lăng mộ 0026
Mã :KLM-0026
khu lăng mộ 0025
Mã :KLM-0025
khu lăng mộ 0024
Mã :KLM-0024
khu lăng mộ 0023
Mã :KLM-0023
khu lăng mộ 0022
Mã :KLM-0022
khu lăng mộ 0021
Mã :KLM-0021
khu lăng mộ 0020
Mã :KLM-0020
khu lăng mộ 0019
Mã :KLM-0019
khu lăng mộ 0018
Mã :KLM-0018
khu lăng mộ 0017
Mã :KLM-0017
khu lăng mộ 0016
Mã :KLM-0016
khu lăng mộ 0015
Mã :KLM-0015
khu lăng mộ 0014
Mã :KLM-0014
khu lăng mộ 0013
Mã :KLM-0013
khu lăng mộ 0012
Mã :KLM-0012
khu lăng mộ 0012
Mã :KLM-0012
khu lăng mộ 0011
Mã :KLM-0011
khu lăng mộ 0010
Mã :KLM-0010
khu lăng mộ 0009
Mã :KLM-0009
khu lăng mộ 0008
Mã :KLM-0008
khu lăng mộ 0006
Mã :KLM-0006
khu lăng mộ 0005
Mã :KLM-0005
khu lăng mộ 0003
Mã :KLM-0003
khu lăng mộ 0002
Mã :KLM-0002
khu lăng mộ 0001
Mã :KLM-0001